Konkurs na projekt miejsca upamiętnienia Mirosława Breguły
   
 
  Strona startowa


Miejsce upamiętnienia
M
irosława Breguły

 

 

W lutym 2008 r. dzięki inicjatywie pani Krystyny Szymczykowskiej, która zebrała kilkaset podpisów poparcia w sprawie powstania „tablicy pamiątkowej” poświęconej pamięci Mirosława Breguły, grupa sympatyków jego twórczości zwróciła się do Urzędu Miasta i Pana Prezydenta Chorzowa o wyrażenie zgody na realizację omawianego przedsięwzięcia. 

W ciągu kolejnych miesięcy zgodnie z ustaleniami z UM Chorzów został przeprowadzony konkurs plastyczny na projekt miejsca upamiętnienia, a następnie w związku z brakiem wyłonienia spośród nadesłanych prac zwycięskiego projektu przez Jury konkursowe, grupa sympatyków twórczości Mirosława Breguły zwróciła się do artysty-rzeźbiarza pana Jacka Kicińskiego, który z zainteresowaniem podjął się realizacji w/w miejsca upamiętnienia.

Po podjęciu Uchwały przez Radnych Miasta Chorzów i wyrażeniu zgody na powstanie miejsca upamiętnienia Mirosława Breguły zostały podjęte dalsze działania - w tym min. podpisano wymagane umowy pomiędzy Miastem Chorzów, wykonawcą projektu - rzeźbiarzem oraz sympatykami twórczości Mirosława Breguły.

Wyrażono zgodę na realizację przedstawionego projektu pod warunkiem jego współfinansowania.


Koszty powstania miejsca upamiętnienia wynoszą ok. 35 tys. zł., w tym 15 tys. ma zostać wpłacone przez sympatyków twórczości Mirosława Breguły na specjalnie do tego celu stworzone konto.  


Mamy ogromną przyjemność poinformować, iż w dniu 18.10.2010 r. zakończono przyjmowanie wpłat na konto utworzone w celu gromadzenia funduszy na cel powstania miejsca upamiętnienia Mirosława Breguły związane z realizacją umowy z artystą-rzeźbiarzem, będącym autorem projektu.

Do 31.10.2010 r. sklep Universe.pl będzie nadal przyjmował i realizował zamówienia na singiel „Twoje serce jest tu” ( universe-sklep.pl/ ), z którego dochód przeznaczono na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z miejscem upamiętnienia (takich jak fundamenty, transport kamieni, oświetlenie itp.), podobnie do 31.10.2010 r. część dochodu ze sprzedaży książki „Hej Panie B.” (www.youtube.com/watch )- zgodnie z wolą autora - zostanie przeznaczona na w/w cel.

Gorąco dziękujemy Wszystkim, którzy mogli i zechcieli mogli przeznaczyć fundusze na cel powstania miejsca upamiętnienia Mirosława Breguły.

Jesteśmy niezwykle wdzięczni i dumni, że wspólnie stworzymy materialny dowód naszej pamięci o Wspaniałym Artyście i skromnym człowieku jakim był i pozostanie dla nas na zawsze - Mirosław Breguła. 

Dziękujemy

 

 
Reklama
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający (17 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=