Konkurs na projekt miejsca upamiętnienia Mirosława Breguły
   
 
  Historia powstania miejsca upamiętnienia Mirosława Breguły

W lutym 2008 r. dzięki inicjatywie pani Krystyny Szymczykowskiej, która zebrała kilkaset podpisów poparcia w sprawie powstania „tablicy pamiątkowej” poświęconej pamięci Mirosława Breguły, grupa sympatyków jego twórczości zwróciła się do Urzędu Miasta i Pana Prezydenta Chorzowa o wyrażenie zgody na realizację omawianego przedsięwzięcia.
 
W marcu 2008 r. podczas posiedzenia Komisji Kultury i Sportu UM Chorzowa uzyskano formalne poparcie dla tej inicjatywy. Kolejny krok polegał na zorganizowaniu konkursu na projekt dotyczący miejsca upamiętnienia w porozumieniu z UM Chorzowa reprezentowanym przez ówczesnego Miejskiego Konserwatora Zabytków Miasta Chorzowa. Konkurs ten miał formę otwartą – tzn. każdy (nie tylko artyści plastycy, rzeźbiarze, ale również fani) mógł przesłać własną propozycję, wizję projektu miejsca upamiętnienia.

Posiedzenie Jury konkursowego w dniu 23.02.2009 r. nie wyłoniło spośród nadesłanych prac zwycięskiego projektu.

We wrześniu 2009 r. po uzyskaniu protokołu z posiedzenia Jury,  zgodnie z jego postanowieniem grupa społeczna zwróciła się z prośbą do wskazanego artysty o przygotowanie projektu miejsca upamiętnienia. W związku z tym, iż przedstawiona przez niego propozycja nie została zaakceptowana przez wszystkie zainteresowane strony zwrócono się z prośbą do UM w Chorzowie o wyrażanie zgody na wybór innego rzeźbiarza – wskazanego tym razem przez sympatyków twórczości Mirosława Breguły o przygotowanie i zrealizowanie projektu miejsca upamiętnienia – co zaakceptowano.
 
Spośród artystów do których się zwrócono artysta rzeźbiarz Jacek Kiciński przedstawił swój projekt miejsca upamiętnienia i przekazał go do Wydziału Kultury UM Chorzów. Po zapoznaniu się z w/w projektem przez min. osoby, które od początku uczestniczyły w pracach dotyczących omawianej inicjatywy i rodzinę ŚP. Mirosław Breguły, a także urzędników Wydziału Kultury UM Chorzów, prawnika, a ostatecznie Radnych Miasta Chorzów  - został on zaakceptowany.
 
W dniu 26.11.2009 w trakcie posiedzenia Rady Miasta Chorzów została ostatecznie podjęta odpowiednia Uchwała, pozwalająca na rozpoczęcie realizacji miejsca upamiętnienia Mirosława Breguły.

Radni zaakceptowali zaproponowaną przez sympatyków twórczości ŚP. Mirosława Breguły lokalizację miejsca upamiętnienia – Plac Piastowski w Chorzowie i tekst inskrypcji (uzgodnione po porozumieniu z Rodziną ŚP. Mirka).

W tym przypadku wyrażono zgodę na realizację przedstawionego projektu pod warunkiem jego współfinansowania – na co wyrażono zgodę. Koszty powstania miejsca upamiętnienia wynoszą  35 tys. zł., w tym 15 tys. ma zostać wpłacone przez sympatyków twórczości Mirosława Breguły na specjalnie do tego celu stworzone konto.  

Podjęta uchwała pozwoliła następnie na zawarcie odpowiednich umów umożliwiających realizację miejsca upamiętnienia Mirosława Breguły tj. pomiędzy Miastem Chorzów, a rzeźbiarzem, będącym wykonawcą w/w projektu (p. Jackiem Kicińskim) oraz pomiędzy p. Kicińskim, a Stowarzyszeniem Stróżów Poranka, będącym przedstawicielem sympatyków twórczości ŚP. Mirosława Breguły tzw. społecznej grupy inicjatywnej.
 
W związku z tym, iż sympatycy twórczości ŚP. M. Breguły nie stanowią grupy formalnej, mającej osobowości prawnej zwrócili się oni do Stowarzyszenia Stróżów Poranka, które w ich imieniu podpisało stosowną umowę z p. Kicińskim).

Kolejna uchwała w sprawie miejsca upamiętnienia Mirosława Breguły została podjęta przez Radę Miasta Chorzów 04.03.2010 r.

Termin realizacji omawianego przedsięwzięcia ustalono na 31.10.2010 r.
 
 

Wszyscy zaangażowani w powstanie miejsca upamiętnienia mają nadzieję, że wspólnie będą  mogli się cieszyć jego powstaniem, a zrealizowany projekt będzie świadectwem pamięci o twórczości wspaniałego Artysty, jakim był Mirosław Breguła.  

Reklama
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający (10 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=