Konkurs na projekt miejsca upamiętnienia Mirosława Breguły
   
 
  Oświadczenie dotyczące praw autorskich - zał. nr 4

załącznik nr 4                                                       godło uczestnika
do Regulaminu                                                 
 
  
    Oświadczenie
 
            dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych do projektu miejsca upamiętnienia
Mirosława Breguły
 
  
              (pkt. 1) Oświadczam, że jako autor projektu miejsca upamiętnienia Mirosława Breguły, przysługuje mi do niego wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste 
i majątkowe). Oświadczam, iż projekt nie jest obciążony żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.
 
(pkt. 2) Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej pracy przenoszę całość autorskich praw majątkowych do projektu na rzecz Organizatora.
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia i realizacji knkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. 
o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
 
 
 
  
Data:                                                       Podpis uczestnika 
Reklama
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający (20 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=